บริจาค

ร่วมมือกัน...เราทำได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป หน่วยงาน โรงเรียน หรือองค์กร เราอยากชวนคุณมา
ร่วมมือกันขจัดปัญหาทุพโภชนาการของเด็กให้หมดไปจากประเทศไทย
โดยคุณสามารถเลือกช่วยเหลือได้ด้วยวิธีต่างๆดังต่อไปนี้

BRAND PARTNERSHIP

ร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ

หากคุณเป็นองค์กรภาคธุรกิจ ร้านอาหาร หน่วยงาน
ที่อยากช่วยขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการ
ผ่านกิจกรรม
และ/หรือแคมเปญที่สร้างสรรค์


ร้าน Sizzler (ซิสเลอร์) ทุกสาขา เมนูที่ร่วม: New York Steak (สเต็กเนื้อนิวยอร์ค)
จำนวนเงินบริจาค: 10 บาท


โครงการน้ำดื่มสะอาดร่วมกับเทใจดอทคอม


กองทุนอาหารกลางวันร่วม Socialgiver

FUNDRAISING

ร่วมระดมทุน

หากคุณชอบทำบุญวันเกิด วันครบรอบ วันพิเศษ
รวมถึงแคมเปญต่าง ๆ พร้อมอยากชวนเพื่อนๆมา
ร่วมทำบุญด้วย
เราอยากชวนคุณมาเติมเต็มโภชนาการ
ที่ดีให้กับเด็กๆ
ในพื้นที่ห่างไกลกับเรา


น้องเซญ่า จัดงานวันเกิดครบรอบ 5 ขวบ โดยไม่รับของขวัญ แต่ขอเป็นเงินบริจาคให้ FOOD FOR GOOD แทน


ปีฉลู ดีฉลุย ชวนทำบุญเสริมดวงชะตารับปีใหม่


วันเด็กปีนี้ ชวนคุณมาเปลี่ยนของขวัญ เป็นมื้ออาหารให้เด็กที่ห่างไกล ได้กินอิ่มตลอดปี

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมสานต่อขยายองค์ความรู้

สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรที่ต้องการนำองค์ความรู้
ด้านโภชนาการ และระบบการจัดการอาหาร
และโภชนาการไปใช้เพื่อขยายผลในพื้นที่


“ขอบคุณค่ะ/ครับ”

เสียงขอบคุณใสๆ จากหัวใจของพวกเรา