บริจาค

ร่วมบริจาค


FOODFORGOOD
โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

ส่งรายละเอียดเพื่อรับใบเสร็จ:
info@food4good.or.th

FOOD FOR GOOD

เป็นกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคม
มีเป้าหมายเพื่อ
“ลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ”

เราอยากชวนทุกคนมาร่วมขจัดปัญหา
ทุพโภชนาการของเด็กให้หมดไปจากประเทศไทย

10000

(คน)
เด็กได้รับการดูแลโภชนาการที่ดี

3000000

(มื้อ)
ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนในมื้ออาหาร

25

(โรงเรียน)
โครงการเกษตรปลอดภัยและ
กองทุนหมุนเวียน

180

(คน)
ครูได้รับการเสริมความรู้
ด้านการจัดอาหารและโภชนาการ

5

(โรงเรียน)
มีระบบน้ำดื่มสะอาด
เพื่อการบริโภคในโรงเรียนและชุมชน

ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ลูกหลานใน
ประเทศไทยได้รับโภชนาการที่ดี

มาร่วมมือกัน

ร่วมบริจาค

ด้วยเงินเพียงหลักสิบหรือ หลักร้อยของทุกคน
ก็สามารถช่วยขจัดปัญหา เด็กทุพโภชนาการให้หมด
ไปจากประเทศไทยกับ FOOD FOR GOOD ได้

Partnership

หากคุณเป็นองค์กรภาคธุรกิจ ร้านอาหาร หน่วยงาน
ที่อยากช่วยขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการ ผ่านกิจกรรม
และ/หรือแคมเปญที่สร้างสรรค์

Fundraiser

หากคุณชอบทำบุญวันเกิด วันครบรอบ วันพิเศษ
รวมถึงแคมเปญต่าง ๆ พร้อมอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมทำบุญด้วย
เราอยากชวนคุณมาเติมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ
ในพื้นที่ห่างไกลกับเรา

สมัครร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรที่ต้องการนำองค์ความรู้
ด้านโภชนาการ และระบบการจัดการอาหาร
และโภชนาการไปใช้เพื่อขยายผลในพื้นที่

เพราะการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหาร
เพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่สามารถ
จัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงทำหน้าที่เป็น
กลไกการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

GOOD FOOD

เราช่วย...ระดมทรัพยากรเพื่อโภชนการที่ครบถ้วน

เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกล
ได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
หลากหลาย ปริมาณเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโต
และมีภาวะโภชนาการที่ดี


GOOD KNOWLEDGE

เราเสริม...ความรู้โภชนาการให้รอบด้าน

ด้านโภชนาการให้ครูสามารถจัดการอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งสามารถส่งต่อความรู้ในรุ่นต่อๆไป
รวมถึงช่องทางในการรับคำปรึกษา
จากนักโภชนาการโดยตรง


GOOD FARM

เราสนับสนุน...แหล่งอาหารที่ปลอดภัย

เพื่อสร้างความยั่งยืนของแหล่งอาหาร เช่น
การปลูกผักปลอดภัยเพื่อนำมาปรุงอาหาร
โรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น
และส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน
ฟู้ดฟอร์กู๊ด เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารแก่เด็กนักเรียนในระยะยาว


GOOD HEALTH

เราติดตาม...ภาวะโภชนาการเด็กอย่างใกล้ชิด

ด้วยการดูแล ภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียน
และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเด็กที่มี
“ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
พร้อม ทั้งทำงานเชื่อมต่อ กับสาธารณสุขในพื้นที่


ร่วมสนับสนุนโครงการ
เพราะเราเป็นมากกว่า แค่การ
เติมเต็ม เพียงหนึ่งมื้ออาหาร
มีความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
กลไกที่ยั่งยืน
และติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง
ผสานความร่วมมือ
หลายภาคส่วน

เรื่องราวของเรา

เรื่องเล่าจากพื้นที่

ไกลแค่ไหน คือใกล้ เพราะ FOOD FOR GOOD มีความมุ่งมั่งที่จะทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงอาหารดี น้ำสะอาด

FOOD FOR GOOD ออกเดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียมทางอาหารดีมีประโยชน์เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ โรงเรียนช่วงแรกที่เราไปบุกเบิกอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่อนสอนที่การเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กว่าจะขึ้นถึงโรงเรียนใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

อ่านต่อ

เคล็ด(ไม่)ลับ

เด็กอ้วน เด็กผอมดูแลยังไง ?

FOOD FOR GOOD นำเคล็ดลับวิธีดูแลเด็กอ้วนและผอม เพื่อให้กลับมาเป็นเด็กโภชนาการดีมาฝากกัน

อ่านต่อ

ข่าวสาร

ชวนร้านอาหารร่วมโครงการ
“FOOD FOR GOOD พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย”


ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้กันครับ “ https://youtu.be/N6yfdOfzqOI ”แล้วแชร์ไปยังคนที่มีโอกาส เพื่อร่วมกันส่งต่อ โอกาสไปให้ถึงคนที่ขาดโอกาส ใครจะอุดหนุน ใครทำร้านแล้วอยากร่วม ขอเชิญเลยครับ กับโครงการ “FOOD FOR GOOD พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่รวบรวมร้านอาหารอร่อยๆ พร้อมเมนูพิเศษ ที่แต่ละร้านจัดขึ้นมา

อ่านต่อ