บริจาค

ข่าวสาร

เริ่มแล้ว “คนไทยขอมือหน่อย 2016”

เริ่มแล้ววันนี้ 14-17 ม.ค. “งานคนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street” กิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก เพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมเรเนซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ จับมือ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจ ร่วม 200 องค์กร เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยความเชื่อ “ทุกการช้อปคือการช่วย” คาดว่ามีผู้ร่วมงาน 1 แสนคนต่อวันนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย ให้สัมภาษณ์ในฐานะตัวแทนผู้ร่วมจัดงานคนไทยขอมือหน่อยฯ กว่า 200 องค์กรว่า งานคนไทยขอมือหน่อยปีนี้ไม่ได้มีจุดเด่นเพียงแค่ขนาดของพื้นที่การจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบของคนทำงานเพื่อสังคมที่หลากหลาย ได้แก่ อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคม ศิลปิน-นักร้อง นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ นักพัฒนาสังคม ฯลฯ มานำเสนอกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนรูปแบบต่างๆ และเต็มไปด้วยแนวคิดสดใหม่ จึงทำให้เนื้อหาของงานคนไทยขอมือหน่อย เต็มไปด้วยส่วนผสมที่หลากหลาย ดังกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโซน 6 โซนของงาน ได้แก่(1) โซนมาเริ่ม สำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัคร (2) โซนมาลุย ผู้สนใจรู้จักองค์กรอาสาสมัคร (3) โซนมาลองผู้สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (4) โซนมาปัน ช้อปสินค้ากิจการเพื่อสังคม (5) โซนมากิน ชิมเพื่อช่วยโครงการ FOOD FOR GOOD (6) โซนมาเที่ยว ช้อปส่วนลดพิเศษจากโรงแรมและธุรกิจไลฟ์สไตล์ นำรายได้ไปช่วยโครงการเพื่อสังคม“งานคนไทยขอมือหน่อยสื่อให้เห็นว่าเราทุกคนสามารถลงมือทำหรือมีส่วนร่วมง่ายๆ งานปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคธุรกิจ ทั้งสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ตลอดจนภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ ดังนั้น ผมมีความเชื่อว่า กลไกความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานนี้ ยังมีโอกาสที่จะสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง”ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทยยังกล่าวอีกว่า งานคนไทยขอมือหน่อยจะเป็นอีกกลไกที่สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมของคนในสังคมไทยจำนวนมาก ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมที่หลากหลาย ตามความสนใจ ความถนัด ซึ่งท้ายที่สุดจะนำมาสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยสำหรับในช่วงพิธีเปิดของงานเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีเป้าหมายสื่อสารเรื่องการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ภาคสังคม ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการศึกษา ปัญหาเยาวชนไปจนถึงปัญหาผู้สูงอายุ คนพิการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรยั่งยืน ฯลฯ จึงเริ่มด้วยเวที “พลังเครือข่ายระดับประเทศ : มือคนไทย…ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย 4 ภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ และเครือข่ายอนาคตไทย วิทยากรประกอบด้วย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ตัวแทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายมงคล สกุลเกียรติวัฒนา ตัวแทนเครือข่ายอนาคตไทยจากนั้น ตามด้วยบันทึกภาพความร่วมมือ “พลังร่วมภาคสังคม-ภาคธุรกิจร่วมสร้างสังคมดี” ที่คับคั่งด้วยผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมให้เกิดงานนี้ ต่อด้วยการแสดงละครหุ่นเรื่อง “โลกใบใหม่” จากมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม เวทีสนทนา “เปิดถนนแห่งการแบ่งปัน”โดยคนรุ่นใหม่ตัวแทนโซนกิจกรรมทั้ง 6 โซน และปิดท้ายด้วยเวทีสนทนา “Collective Impact Partnershipผลผนึกพลังร่วมธุรกิจ- สังคม” กับ 2 โครงการต้นแบบ ได้แก่ กองทุนรวมคนไทยใจดี และเครือข่าย Global Impactors Network1 เวที “พลังร่วมภาคสังคม-ภาคธุรกิจร่วมสร้างสังคมดี” คับคั่งด้วยผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อคนไทย เครือข่ายอนาคตไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ประกอบด้วย 9 องค์กรสมาชิก ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บมจ.เดอะแพลทินัมกรุ๊ป ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ บลจ.บัวหลวง เครือเจริญโภคภัณฑ์ เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และกลุ่มบริษัทเซิร์ช ในพิธีเปิดงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016 เมื่อ 17 ม.ค. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์2 เวที “พลังเครือข่ายระดับประเทศ : มือคนไทย…ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย 4 ภาคีเครือข่ายระดับประเทศ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย จากโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ตัวแทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จากโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และนายมงคล สกุลเกียรติวัฒนา ตัวแทนเครือข่ายอนาคตไทย ในพิธีเปิดงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016” เมื่อ 17 ม.ค. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์3 เริ่มแล้ววันนี้ 14-17 ม.ค. “งานคนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street” การแสดงละครหุ่นเรื่อง “โลกใบใหม่” จากมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ในพิธีเปิด นับเป็นกิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก เพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมเรเนซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ จับมือ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจ ร่วม 200 องค์กร เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยความเชื่อ “ทุกการช้อปคือการช่วย” คาดว่ามีผู้ร่วมงาน 1 แสนคนต่อวัน4 “เปิดถนนแห่งการแบ่งปัน” แนะนำกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 6 โซนของงานคนไทยขอมือหน่อย 2016 ประกอบด้วย โซนมาเริ่ม โซนมาลุย โซนมาลอง โซนมาปัน โซนมากิน และ โซนมาเที่ยว โดยคนรุ่นใหม่ตัวแทนแต่ละโซนกิจกรรม ได้แก่ (จากซ้าย) นายธวัชชัย แสงธรรมชัย กรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลกแห่งแบบ จำกัด นายอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ ผู้ก่อตั้งโซเชียลกีฟเวอร์ นางสาวทิพย์ชยา พงศธร ผู้ก่อตั้งโครงการFFOOD FOR GOOD นางกรรณิกา ควรขจร ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิอาสาสามัครเพื่อสังคม นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้จัดการทั่วไป องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE
อ่านข่าวสารอื่นๆ