บริจาค

ข่าวสาร

ชวนคุณครูมาดาวน์โหลด “การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง” สื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น จาก Creative Citizen, โครงการ FOOD FOR GOOD และอาสาสมัครทั้ง 26 คนCreative Citizen และโครงการ FOOD FOR GOOD ชวนอาสาสมัครครีเอทีฟ ก๊อปปี้ไรเตอร์และนักวาดภาพประกอบ ร่วมสร้างสรรค์ “การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง” สื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง โดยมีอาสาสมัครครีเอทีฟ ก๊อปปี้ไรเตอร์และนักวาดภาพประกอบจำนวน 20 คน มาร่วมสร้างสรรค์ “การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง” เป็นสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น สร้างสรรค์ผลงาน 13 ชิ้นงานโดยงานนี้มีครูชีวัน วิสาสะ และครูเอ๋ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสำหรับเด็ก และคุณธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ นักโภชนาการ โครงการ FOOD FOR GOOD มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำในการสร้างสรรค์สื่อให้กับผู้เข้าร่วมตลอดงานทั้ง 2 วัน

ดาวน์โหลด : การ์ดสุขภาพเพื่อน้อง

อ่านข่าวสารอื่นๆ