บริจาค

ข่าวสาร

Chef’s Secret:
FOOD FOR GOOD พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

ข้าวทุกทุกจาน อาหารทุกอย่าง
อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า
ผู้คนอดอยาก มีมากหนักหนา
สงสารบรรดา เด็กตาดำดำบทกลอนสั้นๆ ก่อนรับประทานอาหารที่โรงเรียน สะท้อนถึงปัญหาความอดอยากของกลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอาหารการกินที่ดี… จากรายงานขององค์การยูนิเซฟได้กล่าวว่า ทั่วโลกมีเด็กปฐมวัยกว่า 200 ล้านคนที่ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาได้สมบูรณ์ อันเนื่องมาจาก ขาดโอกาสได้รับสารอาหารที่ดีแก่ร่างกาย อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ รวมถึง การขาดการเลี้ยงและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมสถานการณ์ขาดแคลนอาหารของเยาวชนไทย ปี พ.ศ. 2556 ตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า เด็กไทยกว่า 5.8 ล้านคน อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ด้วยเหตุนี้ โครงการ FOOD FOR GOOD จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่เด็กและผู้ดูแล การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ การปรุงอาหารรับประทานที่รักษาคุณค่าของสารอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด ครอบคลุมไปถึงการทำการเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายร้านอาหารชั้นนำจำนวนมากในประเทศไทย สนับสนุนค่าอาหารและให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ FOOD FOR GOOD ในปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีมากกว่า 100 ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของไทย เช่น Sizzlers หัวปลาช่องนนทรี รวมถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เช่น โรงแรม Tamarind Village และร้าน Hot Chilli ได้ใช้กลไกทางธุรกิจของพวกเขา ช่วยเหลือแก้ปัญหาความอดอยากของเยาวชนไทย โดยเจ้าของธุรกิจจะคัดเลือกเมนูอาหารพิเศษยอดฮิตของร้าน ซึ่งอุดมไปด้วยคุณภาพและประโยชน์เข้าร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD และ แบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอาหารในเมนูที่ร่วมรายการ เพื่อสนับสนุนค่าอาหารให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน ตลอดระยะเวลา 5 ปี FOOD FOR GOOD ได้ช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 1,000 คน ในองค์การเหล่านี้ ได้แก่ สหทัยมูลินิธิ (www.sahathai.org) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (www.fcdthailand.org)มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (www.baannokkamin.net) และปัจจุบัน ทำงานอย่างเข้มข้นร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เพื่อช่วยเหลือเด็กๆใน 7 โรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จ.แม่ฮ่องสอน

ก้าวเล็กๆ ของโครงการ FOOD FOR GOOD ได้มอบประโยชน์ให้กับเด็กไทยที่มากไปกว่าความอิ่มท้องมานานกว่า 5 ปี แต่ยังมีเยาวชนอีกหลายล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านโภชนาการที่ดีอยู่ FOOD FOR GOOD และธุรกิจร้านอาหารจำนวนมากในโครงการ ยังคงมีความหวังที่จะสามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยในอนาคต… คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนี้ได้ เพียงมองหาสัญลักษณ์ “ FOOD FOR GOOD พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” ในร้านอาหาร และเลือกสั่งอาหารที่ร่วมโครงการ หรือหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและร้านอาหาร กรุณาติดต่อมาที่เรา ให้ธุรกิจของคุณเป็นตัวกลางบอกต่อเรื่องราวดีๆแก่ผู้บริโภค เราเชื่อว่า ความช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อยจากทุกคน จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในไม่ช้า
อ่านข่าวสารอื่นๆ