บริจาค

ข่าวสาร

ชวนคุณครูดาวน์โหลด COOKING WITH CARE  20 เมนูเอาใจใส่ถาดหลุม จากโรงเรียนในโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2566

โครงการ FOOD FOR GOOD ร่วมกับ 20 โรงเรียนในโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับการสนับสนุนและผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการ  จัดทำ COOKING WITH CARE  20 เมนูเอาใจใส่ถาดหลุม เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และไอเดียที่ดีในการจัดสรรโภชนาการที่ถูกต้องลงในถาดหลุมอาหารกลางวันของเด็กๆ  ให้กับโรงเรียนอื่นๆ สามารถเรียนรู้และทำตามได้ ร่วมไปถึงผู้ปกครองที่มีความสนใจ อยากทำความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้หนังสือ COOKING WITH CARE ประกอบไปด้วย เมนูอาหารกลางวัน จำนวน 20 เมนู จากโรงเรียนในโครงการฯ ทั้ง 4 ภาค เพื่อให้มีตัวอย่างเมนูอาหารที่หลากหลาย  อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่ที่ใส่ใจเรื่องโภชนาการของเด็กๆ และภายใน Cookbook นี้ยังมีให้เพื่อนครูได้ดาวน์โหลด Template การวางแผนเมนูอาหาร เพื่อจัดอาหารให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารครบถ้วน  ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทยอีกด้วย 

ดาวน์โหลด Cookbook
อ่านข่าวสารอื่นๆ