บริจาค

ข่าวสาร

FOOD FOR GOOD Charity Dinner งานระดมทุนสนับสนุนการทำงานของโครงการ FOOD FOR GOOD ในการพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการและส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี

   

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 งานระดมทุน FOOD FOR GOOD Charity Dinner จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบ Charity Dinner  วัตถุประสงค์ของงานเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของโครงการ FOOD FOR GOOD ในการพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการและส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี ภาพบรรยากาศภายในงานนี้เป็นการพบปะผู้สนับสนุน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับกำลังใจ พลังที่เปี่ยมล้น และเห็นภาพที่ทุกคนอยากช่วยกันเพื่อให้เด็กไทยเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์

สำหรับงานนี้ได้รับเกียรติจากเชฟฟาง ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช ที่มาร่วมจัดมื้ออาหาร ร่วมกับเชฟสมยศ ปกป้อง Curated Chef และทีมโรงแรม Raya Heritage  โดยใช้ความถนัดของแต่ละท่านร่วมกันทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี   ที่สำคัญยังได้รับการสนับสนุนทั้งสถานที่และงบประมาณในการจัดงานจากบริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด และขอบคุณ Bangkok Airways  และ Bangkok Liquor ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา ขอบคุณสื่อทุกท่านที่มาช่วยถ่ายทอดเรื่องราว และขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงทางบ้านที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้โครงการ FOOD FOR GOOD เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสได้รับโภชนาการที่ดีต่อไป

   

การจัดงานระดมทุน FOOD FOR GOOD Charity Dinner ในครั้งนี้ ทางโครงการ FOOD FOR GOOD ได้รับเงินระดมทุนรวมทั้งสิ้น 124,000 บาท FOOD FOR GOOD ตั้งใจสร้างรากฐานการเติบโตของเด็กๆ ด้วยโภชนาการที่ครบถ้วน เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงพร้อมรับอนาคตที่สดใส ตามเจตนารมณ์ของทุกท่าน เพื่อให้การช่วยเหลือครั้งนี้…ไม่จบลงเพียงแค่หนึ่งมื้ออาหาร

   
อ่านข่าวสารอื่นๆ