บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

FOOD FOR GOOD ส่งมอบเครื่องกรองน้ำถึง 8 โรงเรียนเรียบร้อย วันนี้เด็กกว่า 1,000 คนมีดื่มมีน้ำดื่มสะอาดแล้ว

“การหาน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนบนดอยไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องต่อท่อเพื่อนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่มีระยะทางค่อนข้างไกลมาทั้งกินและใช้ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำจากแหล่งธรรมชาติยังไม่สะอาดพอที่จะดื่มโดยตรง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ เป็นพื้นที่หินปูน ดินโคลน”
FOOD FOR GOOD เชื่อและทำงานอย่างจริงจังตลอด 8 ปีที่ทำงานมา คือ “เด็กๆทุกคนควรได้รับอาหาร สารอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น เพราะอาหารดี น้ำสะอาด คือรากฐานของการเติบโต”ในปี 2564 ที่เป็นปีที่ 8 ของ Food4Good บนเส้นทางการทำงานเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น Food4Good ได้ดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ 3 ชุด เพื่อให้ใช้ได้ในเด็ก 4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียนบ้านแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
3. โรงเรียนบ้านวังมน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สำหรับพื้นที่นี้มีเด็กโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า อ.วังเหนือ ใช้น้ำด้วย เพราะเรียนร่วมกัน
สำหรับปี 2563 FOOD FOR GOOD ได้ดำเนินการติดตั้งไปชุดเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไปทั้งสิ้น จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียนบ้านแม่และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
3. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ขณะนี้เราติดไปแล้ว 8 โรงเรียน และเรายังคงเดินหน้าต่อไปในการทำหน้าที่เชื่อมประสานสร้างกลไกในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆลูกหลานของเราได้มีความเท่าเทียมในเรื่องอาหาร มีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับอาหารดีและน้ำสะอาด เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่ออนาคตของเขาและพวกเราทุกคน

สนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/water4child/


อ่านเรื่องเล่าอื่นๆ