บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

ทำไมเราต้องกินตับ

กินอะไรดี..

มาถึง เคล็ด(ไม่)ลับ เรื่องอาหารกลางวันเด็กวัยเรียนว่าใน 1 สัปดาห์ควรกินอะไร
คำตอบ คือ เราควรกินตับ ตับสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพียง 1 ชิ้น (ชิ้นเท่านิ้วหัวแม่มือ)ก็เพียงพอที่ทำให้เด็กวัยเรียนได้รับ “วิตามินเอ” ที่ร่างกายของเด็กๆต้องการแม้จะเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ก็ขาดไม่ได้

ตับอุดมไปด้วย วิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ป้องกันโรคตาบอดกลางคืน (night blindness) ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ไม่ทำให้เจ็บป่วยง่าย จึงแนะนำให้จัดตับอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เราขอเชิญครูและผู้ปกครองมาแลกเปลี่ยนเมนูจากตับกันค่ะ รวมถึงใครมีเคล็ดลับทำให้เมนูตับไม่คาว
(อ้างอิง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. หลักการจัดสำรับอาหาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน, 2555


ผู้เขียน ภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ นักโภชนาการ FOOD FOR GOOD
อ่านเคล็ด(ไม่ลับ)อื่นๆ