บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

เลือด…เจ้าแห่งธาตุเหล็ก

วันนี้เราขอนำเสนอเมนู : เลือด

เลือดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะเลือด มีธาตุเหล็กสูง ซึ่งมีความจำเป็นมากในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การได้รับธาตุเหล็กเพียงพอจะไม่ทำให้อ่อนเพลีย หรือเหนื่อยง่าย

เด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนควรได้รับธาตุเหล็ก มากกว่าปกติ จะช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้ดีการจัดเลือดให้เด็กวัยเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 2 ช้อนกินข้าวจะแก้ปัญหาได้

หากจัดได้น้อยกว่านั้น ข้อแนะนำควรเสริมยาเม็ดธาตุเหล็ก 60 มก.ให้กับเพศหญิงซึ่งมีความต้องการมากกว่าเพศชาย
เมนูอะไรใส่เลือดได้บ้างนะ มานำเสนอกันค่ะ

(อ้างอิง สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล. หลักการจัดสำรับอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารกลางวันโรงเรียน, 2555)

#food4goodth #พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย #FOODFORGOOD #การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร
ผู้เขียน ภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ นักโภชนาการFOOD FOR GOOD
อ่านเคล็ด(ไม่ลับ)อื่นๆ