บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

เกลือเสริมไอโอดีน

เกลือเสริมไอโอดีน ใช้ปริมาณนิดเดียวก็เพียงพอแล้ว
ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่พบได้ในอาหารทะเล ทว่าด้วยงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน (21 บาท/คน/มื้อ)คงไม่สามารถจัดหาอาหารทะเลมาได้บ่อยๆ และต่อให้มีอาหารทะเลก็ตาม ดังนั้นกว่าอาหารทะเลจะเดินทางถึงเด็กๆ ไอโอดีนก็สลายไปจนแทบจะไม่เหลือแล้ว

เราจึงส่งเสริมให้เด็กบริโภคเครื่องปรุงรสทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊วเป็นชนิดที่เสริมไอโอดีน เพราะไอโอดีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของไทรอยด์ฮอร์โมน ช่วยควบคุมการเจริญเติบโต
.
การได้รับไอโอดีนเพียงพอจะช่วยป้องกันโรคคอพอก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องพัฒนาการทางสมองอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการได้รับโซเดียมมากเกินไปด้วย
#Food4Goodth #พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย

ผู้เขียน ภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ นักโภชนาการ FOOD FOR GOOD
Photo by cottonbro from Pexels
อ่านเคล็ด(ไม่ลับ)อื่นๆ