บริจาค

อาหารเช้า กับ การเรียนที่บ้าน เด็ก ๆ กินอะไรกัน

หลายๆคนคงอยากรู้ว่า ในช่วงโควิดแบบนี้ เด็กๆเรียนหนังสือที่บ้าน พวกเขากินอะไรกัน ได้กินข้าวเช้าไหมนะ? เพราะกรมอนามัย เคยออกมากังวล ช่วงเด็กปิดเทอมทำให้พฤติกรรมการกินของเด็กเปลี่ยนไป

อ่านต่อ

น้ำฝน “กัญวรา วงศ์ธิดา” หญิงแกร่งแห่งโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้นำพาให้โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในระดับดี

อ่านต่อ

“ชุมชนแม่ลาศึกษา” โรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษาและอาหารดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคน

เพราะทุกพื้นที่ใช้ว่าจะมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมจึงต้องขยายโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้เด็กได้เรียนต่อในระดับมัธยมต้น

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านนาดอยในหุบเขาจ.แม่ฮ่องสอน

ความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเด็กๆ โดยใช้ทุกมื้ออาหาร เป็นตัวสื่อสารความรัก ความห่วงใย เพื่อเด็ก ๆ อิ่มทั้งกาย อิ่มใจ

อ่านต่อ

FOOD FOR GOOD ส่งมอบเครื่องกรองน้ำถึง 8 โรงเรียนเรียบร้อย วันนี้เด็กกว่า 1,000 คนมีดื่มมีน้ำดื่มสะอาดแล้ว

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะบนดอยสูง ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่นำมาบริโภคได้ ต้องนำน้ำประปาภูเขาที่มีตะกอนหินปูนเจือปนอยู่เป็นจำนวนมากมาใช้ดื่มกิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ เช่น ปวดท้อง โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคไต และนิ่ว

อ่านต่อ

ศรีใจ วงค์คำลือ ผู้ใช้เวลากว่า 26 ปี เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่เงาจนเกิดรูปแบบการจัดการกองทุนเกษตรหมุนเวียนอาหาร

“ผมไม่ได้เป็นคนท้องที่ แต่ได้มารับ ตำแหน่งที่นี่ 26 ปีแล้ว มาถึงก็รู้สึกผูกพัน กับเด็กๆและโรงเรียน อยากให้เด็กๆ ได้ เรียนหนังสือมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีได้ กินอาหารที่มีประโยชน์ ผมทำทุกอย่าง หาทุกทางที่จะมีคนมาช่วยสนับสนุน ”

อ่านต่อ

ไกลแค่ไหน คือใกล้ เพราะ FOOD FOR GOOD มีความมุ่งมั่งที่จะทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงอาหารดี น้ำสะอาด

FOOD FOR GOOD ออกเดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียมทางอาหารดีมีประโยชน์เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ โรงเรียนช่วงแรกที่เราไปบุกเบิกอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่อนสอนที่การเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กว่าจะขึ้นถึงโรงเรียนใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

อ่านต่อ
เพราะเราเป็นมากกว่า แค่การ
เติมเต็ม เพียงหนึ่งมื้ออาหาร
มีความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
กลไกที่ยั่งยืน
และติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง
ผสานความร่วมมือ
หลายภาคส่วน

ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ลูกหลานใน
ประเทศไทยได้รับโภชนาการที่ดี